Dresden: Die Flut 2002

Dresden: Die Flut 2002

Dresden: Die Flut 2002 Dresdener Flut (Entwurfsmodell A)Bronze, M. 1:10, 2005, Karl-Henning Seemann Dresdener Flut (Entwurfsmodell C)Bronze, M. 1:10, 2005, Karl-Henning Seemann Dresdener Flut (Zeichnung)Kohle, 86 x 61 cm, 2005, Karl-Henning Seemann Dresdener Flut...