Hilden: Pandora

Hilden: Pandora

Hilden: Pandora Entwurfszeichnung Pandora HildenKreide, 85 x 61 cm, 1996-1997, Karl-Henning Seemann Pandora HildenBronze, lebensgroß, 1995-1998, Karl-Henning Seemann Pandora HildenBronze, lebensgroß, 1995-1998, Karl-Henning Seemann Pandora Hilden (Detail)Bronze,...